Jarosław Kluczkowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
42 636 65 64