Jarosław Kluczkowski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
42 636 65 64

Jarosław Kluczkowski prowadzi kancelarię komorniczą od 01.03.2004 r.

Obecnie kancelaria mieści się pod adresem: Łódź, Al. Kościuszki 89 lok. 3. Aktualnie w kancelarii zatrudnionych jest 18 osób, w tym asesorów oraz aplikantów. Kancelaria posiada dostęp do elektronicznych baz danych - m.in. KRS, CEPIK, OGNIVO oraz ZUS.

Zaległość egzekucji, w prowadzonych przez komornika sprawach, nie przekracza 6-ciu miesięcy, stąd kancelaria ma możliwość prowadzenia egzekucji na terenie całego kraju. Kancelaria przyjmuje wnioski o wszczęcie egzekucji zarówno w formie papierowej jak i formie elektronicznej za pośrednictem e-Sądu.